12 september 2017 informatiemarkt N35 Wijthmen-Nijverdal in Raalte

31-08-2017 1022 keer bekeken

Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en de gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen willen samen de verkeersveiligheid op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal verbeteren. Met verschillende maatregelen worden de belangrijkste knelpunten aangepakt. Op 12 september 2017 organiseren de partners gezamenlijk een informatiemarkt om geïnteresseerden bij te praten over de uit te werken plannen.

Informatiemarkt
De informatiemarkt over het project N35 Wijthmen-Nijverdal is op 12 september 2017 tussen 18.00 en 21.00 uur in de Foyer van het Hoftheater in Raalte. Medewerkers van Rijkswaterstaat, de provincie en de gemeenten geven uitleg over de verschillende maatregelen, zoals het aanleggen van parallelwegen, opheffen van erfaansluitingen op de N35 en de aanpassing van kruispunten. Er is geen vast programma, geïnteresseerden kunnen de hele avond binnenlopen.

Uitwerking tot voorlopig ontwerp
Dit najaar worden de schetsontwerpen uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Direct belanghebbenden worden betrokken bij deze uitwerking. In december 2017 besluiten bestuurders welke maatregelen uitgevoerd gaan worden. De uitvoering van de maatregelen start in 2018.

Gezamenlijke aanpak
Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en de gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen werken samen om de verkeersveiligheid op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal te verbeteren. Daarnaast zijn de doorstroming op de weg en de leefbaarheid in de omgeving belangrijke aandachtspunten. Rijkswaterstaat en de gemeenten voeren de maatregelen uit.

Cookie-instellingen