De maatregelen

Het project onderzoekt samen met de omwonenden hoe de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal veiliger kan worden gemaakt.

Op het hele traject worden algemene maatregelen uitgevoerd om de verkeersveiligheid te verbeteren. Op een aantal wegvakken worden daarnaast ook specifieke maatregelen uitgevoerd. 
Voor alle maatregelen is een budget van 15 miljoen euro beschikbaar.


Algemene maatregelen

•    Paaltjes in de berm langs de N35 voorkomen het gevaarlijk doorsteken via de berm van de N35 naar de parallelweg. 
•    In het midden van de weg zijn reflectoren geplaatst, die de scheiding van de rijbanen duidelijk maken.
•    Bomen die te dicht bij de weg staan worden gekapt.
•    Een aantal oversteekplaatsen van recreatieve routes worden naar veiligere plekken verplaatst. 

Een aantal algemene maatregelen is in de afgelopen jaren al gerealiseerd.


Specifieke maatregelen

Heino Noord, Heino Raalte
Op de deeltrajecten Heino Noord en Heino Raalte zijn specifieke maatregelen gepland.
•    We leggen nieuwe stukken parallelweg aan.
•    Er komen nieuwe (bajonet-) kruispunten.
•    In- en uitritten van woningen, bedrijven en percelen die nu gevaarlijke situaties opleveren, worden opgeheven. Dit geldt ook voor sommige wegaansluitingen.

Mariënheem 
Voor Mariënheem is er een pakket aan veiligheidsmaatregelen vastgesteld, waaronder een nieuwe aansluiting op de N35 van het bedrijventerrein het Fiester en een fietspad/fietsstraat aan de noordzijde van de N35 ten westen Mariënheem. De aansluiting Keizerveldweg en de aansluiting Schoonhetenseweg worden afgesloten om zo de verkeersveiligheid op de N35 verder te vergroten. De gevolgen van deze afsluitingen voor de gebruikers van het omliggend wegennet wordt onderzocht en mogelijke overlast zoveel mogelijk beperkt. Daarnaast zijn er nog maatregelen voorzien zoals het aanleggen van nieuwe ontsluitingen naar woningen en bedrijven waardoor nu bestaande oversteken op de N35 kunnen worden weggehaald.

Haarle
In Haarle komt bij het kruispunt Stationsweg/N35 in Haarle een circulair viaduct, in combinatie met een rechts in/rechts uit-aansluiting. Bij dit soort aansluitingen kan men op de N35 alleen rechts uitvoegen of rechts invoegen. Met het viaduct kan de N35 worden overgestoken. Dit is veiliger omdat er geen links afslaand en overstekend verkeer op het kruispunt met de N35 meer is. Het viaduct kan na gebruik worden gedemonteerd en verkocht of hergebruikt worden. Ook de bouwmaterialen kunnen worden hergebruikt. Hiervoor is gekozen in het licht van mogelijke verdere verbeteringen aan de weg in de toekomst.
 

Cookie-instellingen