Van schetstekening naar voorlopig ontwerp

31-08-2017 1520 keer bekeken

In de zomer is ingenieursbureau Arcadis gestart met het uitwerken van de schetsontwerpen van de maatregelen tot een voorlopig ontwerp. Eind december worden deze voorgelegd aan de bestuurders zodat zij kunnen besluiten welke maatregelen uitgevoerd worden. Niek Meijerink, projectmanager van Arcadis vertelt hoe dat ontwerpproces in zijn werk gaat.  

Er komt namelijk nogal wat bij kijken. “We gaan eerst alle wensen, eisen en randvoorwaarden die eerder zijn opgehaald bekijken. We zoeken vervolgens naar de best mogelijke oplossing die ook zoveel mogelijk bijdraagt aan de verkeersveiligheid en verwerken dat in een eerste versie van een voorlopig ontwerp. Deze eerste versie wordt vervolgens voorgelegd aan de belanghebbenden die kunnen reageren op de ontwerpen.”

Onderzoeken
De wensen vanuit de omgeving zijn heel belangrijk, het ingenieursbureau moet met nog meer zaken rekening houden. Niek vertelt: “We kijken ook welke gevolgen het ontwerp op de omgeving heeft. Ligt er een sloot waar straks een parallelweg moet komen? Dan moet er een nieuwe plek voor de sloot komen. Datzelfde geldt voor het effect op diersoorten, planten en bomen. We doen nu allerlei onderzoeken, zodat we een goed beeld krijgen van de haalbaarheid van een ontwerp en het effect op de verkeersveiligheid.”  

De wensen van de omgeving en de uitkomsten van de onderzoeken worden afgewogen en waar mogelijk verwerkt in een tweede versie van het voorlopig ontwerp dat eind december voorgelegd wordt aan de bestuurders. Een flinke uitdaging. En wat Niek daar zo leuk aan vindt? “We werken met een groot team aan dit project, zowel ontwerpers als onderzoekers. Er dan voor kunnen zorgen dat de maatregelen die we uitwerken een bijdrage leveren aan het vergroten van de verkeersveiligheid en ook gedragen worden door de mensen die er uiteindelijk gebruik van maken. Ja, het is echt een leuk project om te doen!”

 

Cookie-instellingen