Uitwerking extra alternatief Mariënheem oost vervalt

13-07-2017 3565 keer bekeken

Aanpak verkeersveiligheid N35 Wijthmen - Nijverdal

 

Persbericht

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en de gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen willen samen de verkeersveiligheid op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal verbeteren. Met verschillende maatregelen, die dit najaar worden uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp, worden de belangrijkste knelpunten aangepakt. Bij Mariënheem oost zou een uitwerking plaatsvinden voor een extra alternatief met een nieuw kruispunt ter hoogte van de komgrens. Vanwege de verwachte hoge aanlegkosten hebben de bestuurders  besloten om deze niet uit te werken tot een voorlopig ontwerp. Het andere alternatief voor Mariënheem oost en het extra alternatief met een nieuw kruispunt bij Mariënheem west worden wel uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp.

Mariënheem oost
Voor het oplossen van de belangrijkste knelpunten is een budget van 15 miljoen euro beschikbaar. Voor Mariënheem oost is een alternatief ontwikkeld met een parallelweg die via een bestaand kruispunt aansluit op de N35. Op verzoek van de gemeente Raalte zou een extra alternatief worden uitgewerkt waarbij de parallelweg aansluit op de N35 via een nieuw aan te leggen kruispunt net buiten de kom van Mariënheem. Dit extra alternatief is duurder. Het is Plaatselijk Belang Mariënheem en de gemeente Raalte niet gelukt om extra geld te organiseren voor de aanleg van het extra alternatief in Mariënheem oost. Daarom hebben de bestuurders besloten om deze uitwerking te laten vervallen.

Mariënheem west
Voor Mariënheem west is een alternatief ontwikkeld met een parallelweg die via het bestaande kruispunt van de Hooilandweg aansluit op de N35. Op verzoek van de gemeente Raalte wordt een extra alternatief uitgewerkt waarbij de parallelweg via een nieuw kruispunt aansluit op de N35. Voor de uitvoering van dit alternatief moet extra geld worden georganiseerd. De uitwerking van dit extra alternatief gaat door: Rijkswaterstaat brengt de extra kosten en het effect op de verkeerveiligheid en de doorstroming van dit extra alternatief in beeld. Als de resultaten gunstig zijn, zal wethouder Wagenmans van gemeente Raalte, zich sterk maken voor het vrijmaken van extra middelen en hiervoor een verzoek neerleggen bij de gemeenteraad.

Gezamenlijke aanpak
Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en de gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen werken samen om de verkeersveiligheid op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal te verbeteren. Daarnaast zijn de doorstroming op de weg en de leefbaarheid in de omgeving een belangrijk aandachtspunt. Rijkswaterstaat en de gemeenten voeren de maatregelen uit.

 

Cookie-instellingen