Flora- en faunaonderzoek langs N35 tussen Wijthmen en Nijverdal

01-05-2017 1186 keer bekeken

Persbericht

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rijkswaterstaat doet komende weken flora- en faunaonderzoek langs de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal. De bomen langs de weg en de parallelwegen worden onderzocht op de aanwezigheid van broednesten en eekhoorns. ’s Avonds en ‘s nachts wordt gekeken naar de aanwezigheid van vleermuizen en hun vliegroutes. Het flora- en faunonderzoek is een van de voorbereidende onderzoeken die nodig zijn om de omgeving in kaart te brengen. Ze zijn onderdeel van de planuitwerking voor het voorlopig ontwerp.

Onderzoek in uitvoering
Onderzoekers bekijken aan beide kanten van de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal vanaf de berm, parallelweg of fietspad met verrekijkers de bomen op zoek naar broednesten en eekhoorns. Ze hebben veiligheidskleding aan en zijn goed zichtbaar. Het onderzoek vindt in mei plaats, omdat dit het moment is dat vogels broeden.

Het onderzoek naar vleermuizen vindt plaats vanaf mei tot en met het najaar gedurende de avond en nacht. In deze periode worden de vliegroutes, de kraamplekken en de overwinteringsplekken in kaart gebracht. Onderzoekers dragen veiligheidskleding en gebruiken zo nodig zaklampen.

Uitwerking varianten naar voorlopig ontwerp
Rijkswaterstaat werkt de voorgestelde varianten verder in detail uit. Hiervoor zijn diverse voorbereidende onderzoeken nodig, zoals het in kaart brengen van kabels en leidingen, grondonderzoek en het flora- en fauna onderzoek. Binnenkort selecteert Rijkswaterstaat een ingenieursbureau dat later dit jaar een voorlopig ontwerp oplevert. Belanghebbenden worden naar verwachting in de tweede helft van dit jaar bij de uitwerking van het voorlopig ontwerp betrokken.

Doorlooptijd wettelijke procedures
Voordat de veiligheidsmaatregelen uitgevoerd kunnen worden, doorlopen we een aantal wettelijke procedures. Denk aan het wijzigen van bestemmingsplannen en het nemen van verkeersbesluiten. Op een aantal procedures kunnen zienswijzen, bezwaar en beroep worden ingediend. Zodra dit gaat spelen, informeren we hierover. Om op tijd de procedure te starten is het noodzakelijk om daarvoor alle noodzakelijke onderzoeken uit te voeren. Daarom start Rijkswaterstaat in deze fase met de onderzoeken.

Cookie-instellingen