Rijkswaterstaat, provincie Overijssel, gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen

03-02-2017 3244 keer bekeken

Persbericht

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maatregelen verkeersveiligheid N35 Wijthmen-Nijverdal geselecteerd voor uitwerking

Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en de gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen willen samen de verkeersveiligheid op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal verbeteren.
Met verschillende maatregelen worden de belangrijkste knelpunten aangepakt. De maatregelen zijn verdeeld over een aantal deeltrajecten waarvoor bijeenkomsten zijn georganiseerd en belanghebbenden hun ideeën hebben ingebracht. Dit heeft geleid tot aanpassing van de maatregelen. In de komende maanden worden ze uitgewerkt en dan wordt duidelijk welke maatregelen daadwerkelijk in uitvoering gaan.
Daarnaast is subsidie aangevraagd om kavelruil in te zetten met als doel het aantal oversteekbewegingen te verminderen en daarmee de verkeersveiligheid op de N35 te verbeteren.

In meepraatbijeenkomsten hebben de belanghebbenden per deeltraject hun ervaring over verkeersonveilige situaties en mogelijke oplossingen hiervan gedeeld. Randvoorwaarde bij deze bijeenkomsten was dat de oplossingen passen binnen het totaalbudget van 15 miljoen euro, de verkeersveiligheid verbeteren en de doorstroming niet verminderen. Alle reacties en ideeën zijn beoordeeld. Dit heeft geleid tot aanpassing van de maatregelen of tot volledig nieuwe maatregelen.

Maatregelen aangepast
Er is goed geluisterd op de meepraatbijeenkomsten. Voor de meeste knelpunten is de oorspronkelijke maatregel gewijzigd of helemaal vervangen door een andere maatregel. De bestuurders hebben in december besloten om voor elk knelpunt één maatregel uit te werken.
Uitzondering hierop zijn de deeltrajecten ten oosten en ten westen van Mariënheem. Vanwege de complexe situatie rond Mariënheem worden daar voor elk knelpunt twee maatregelen uitgewerkt.
Op basis van deze nadere uitwerking wordt duidelijk of er voldoende budget is om alle maatregelen uit te voeren. De laagst geprioriteerde maatregelen kunnen mogelijk afvallen.
Voor de maatregel bij knooppunt Raalte (Kruispunt Bos), een ongelijkvloerse kruising, hebben de provincie Overijssel en de gemeente Raalte een ontwerp gemaakt. Over de verdere uitwerking hiervan is overleg tussen provincie, gemeente Raalte en het Rijk. De maatregel bij Nijverdal werkt de gemeente Hellendoorn zelf uit.

Kavelruil biedt kansen
Er is subsidie aangevraagd om kavelruil in te zetten met als doel het aantal oversteekbewegingen te verminderen. De kavelruil wordt pas opgestart als zeker is dat de subsidie wordt verleend. Medio 2017 wordt hierover een besluit verwacht.
Kavelruil draagt bij aan het realiseren van de projectdoelstelling: het vergroten van de verkeersveiligheid op de N35. Door kavelruil komen erf- en veldkavels van dezelfde eigenaar aan één kant van de weg te liggen. Dit leidt tot een vermindering van het aantal oversteekbewegingen door landbouwverkeer.

Hoe nu verder?
De komende maanden worden opnieuw bijeenkomsten per deeltraject georganiseerd. De belanghebbenden ontvangen daar informatie over de (nieuwe) maatregelen en over wat er met hun inbreng is gedaan. Tijdens de verdere uitwerking van de maatregelen blijven de partijen in gesprek met de deelnemers van de bijeenkomsten. Na het doorlopen van de benodigde procedures gaan de eerste maatregelen in 2018 in uitvoering.

Gezamenlijke aanpak
Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en de gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen willen de verkeersveiligheid op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal verbeteren. Daarnaast zijn de doorstroming op de weg en de leefbaarheid in de omgeving een belangrijk aandachtspunt. Rijkswaterstaat en de gemeenten voeren de maatregelen uit.

Andere N35-projecten
Naast dit project bestaan er nog twee andere projecten op delen van de N35.
Met een wegverbreding naar 2x2 rijstroken en viaduct met op- en afritten bij de Kroesenallee, verbetert Rijkswaterstaat de doorstroming op de N35 Zwolle - Wijthmen. Dit jaar gaat de uitvoering van start.
Ook tussen Nijverdal en Wierden wordt de N35 een autoweg met gescheiden rijbanen en 2x2 rijstroken. Dit project verkeert in de planstudiefase.

Cookie-instellingen