Rijkswaterstaat, provincie Overijssel, gemeente Raalte, Hellendoorn en Dalfsen

21-07-2016 1074 keer bekeken

Persbericht

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Meepraatbijeenkomsten aanpak knelpunten N35 Wijthmen-Nijverdal

Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en de gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen willen samen de verkeersveiligheid op de N35 tussen Wijthmen-Nijverdal verbeteren. Met 15 maatregelen worden de grootste knelpunten aangepakt. De maatregelen zijn verdeeld over een aantal deeltrajecten waarvoor bijeenkomsten worden georganiseerd en belanghebbenden hun ideeën kunnen inbrengen.

Doel van de bijeenkomsten is om het draagvlak voor de geplande maatregelen bij de belanghebbenden te peilen en om ervaringen en ideeën op te halen om de maatregelen te verbeteren. ‘Welke ervaringen hebben de aanwezigen met de verkeersveiligheid op de N35 en welke ideeën zijn er om deze voorgestelde maatregelen te verbeteren?’ is de centrale vraag. Belanghebbenden kunnen hierover meedenken binnen de randvoorwaarden van het budget van 15 miljoen euro en het effect op de verkeersveiligheid.

Ideeën meteen digitaal vastgelegd
Voor drie deeltrajecten heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden: dat waren Mariënheem west, Mariënheem oost en Haarle. Telkens gingen ruim twintig belanghebbenden aan de slag met het delen van hun ervaring over verkeersonveilige situaties en mogelijke oplossingen hiervan. Sluipverkeer, onduidelijke belijning, vermenging van snel en langzaam verkeer op parallelwegen zijn veel gehoorde onderwerpen. Mogelijke ideeën die werden genoemd zijn het plaatsen van verkeerslichten en snelheidsborden. Maar ook het aanleggen van rotondes en fietstunnels. Alle ervaringen en ideeën werden meteen genoteerd op digitale kaarten, waarmee de partners aan de slag gaan om de plannen waar nodig te verbeteren.

Hoe nu verder
Rijkswaterstaat en de partners gaan per deeltraject de ideeën beoordelen of deze passen binnen de randvoorwaarden en deze desgewenst meenemen in de oplossing. In september starten de andere deeltrajecten. Daarna vinden vervolgbijeenkomsten plaats en kunnen de belanghebbenden zien wat met hun inbreng is gedaan. In 2017 wordt besloten welke maatregelen worden uitgevoerd. De uitvoering van enkele maatregelen start in 2017. Deze zijn dan in 2018 afgerond. Voor andere maatregelen moet eerst een aantal procedures worden doorlopen. Daardoor zijn deze naar verwachting in 2019 of later afgerond.

Gezamenlijke aanpak
Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en de gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen willen de verkeersveiligheid op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal verbeteren. Daarnaast zijn de doorstroming op de weg en de leefbaarheid in de omgeving een belangrijk aandachtspunt. Rijkswaterstaat en de gemeenten voeren de maatregelen uit.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                                                                                                                                                                

Cookie-instellingen