Nieuwsbrief februari 2023

03-02-2023 683 keer bekeken

 

Bestemmingsplannen en de bijbehorende vergunningen N35 Heino-Noord en Heino-Raalte vastgesteld

De gewijzigde bestemmingsplannen en de bijbehorende vergunningen voor de nieuwe bajonetkruisingen op de N35 bij Heino-Noord en Heino-Raalte zijn in oktober 2022 ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. De gemeenteraad heeft deze op 24 november 2022 vastgesteld nadat eerder over dit onderwerp rond-de-tafel gesprekken zijn gevoerd.
De termijn voor het indienen van een beroep tegen de bestemmingsplannen en/of de bijbehorende vergunningen is op 26 januari 2023 beëindigd. De ingediende beroepen worden in de aankomende periode door de Raad van State behandeld. De verwachting is dat de Raad van State hier medio 2023 een uitspraak over doet. Indien de uitspraak in het voordeel van het project uitvalt, dan zijn de bestemmingsplannen en de bijbehorende vergunningen onherroepelijk. De realisatie van de nieuwe bajonetkruispunten kan dan plaatsvinden.

Informatieavond 8 februari MIRT-verkenning N35 Wijthmen – Nijverdal
Let op dit betreft een ander project op hetzelfde deel van de N35.

In het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) is een verkenning gestart voor de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal. De verkenning onderzoekt mogelijke oplossingen voor de langere termijn om de verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid voor dit deel van de N35 te verbeteren. 

Op woensdag 8 februari van 18.30 tot 21.00 uur vindt er een informatieavond plaats. Belangstellenden zijn, zonder aanmelding, welkom bij Brasserie Zwakenberg, Schoolstraat 11 in Raalte. Het projectteam geeft een nadere toelichting over het project en het proces van de verkenning. Daarnaast beantwoorden zij graag uw vragen. Meer informatie over deze MIRT verkenning vindt u op https://www.mirttrajecten.nl/organisatie/mirt-n35-wijthmen-nijverdal. Daar kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Vragen, suggesties of ideeën voor de verkenning? U kunt ons bereiken via mirtn35wijthmennijverdal@minienw.nl.

 

Cookie-instellingen