Nieuwsbrief maart 2022

17-03-2022 923 keer bekeken

Inloopbijeenkomst over N35 op 30 maart

Op 30 maart van 19.00 tot 21.00 uur is er een inloopbijeenkomst voor de deeltrajecten Heino Noord en Heino-Raalte in het gemeentehuis van Raalte.

Heino Noord (hectometer 10.2 - 12.8)
Heino Noord (hectometer 10.2 - 12.8)
Heino Raalte (hectometer 15.5 - 18.5)
Heino Raalte (hectometer 15.5 - 18.5)

De bijeenkomst vindt plaats in de centrale hal van het gemeentehuis (publieksingang). Het projectteam praat tijdens deze bijeenkomst de geïnteresseerden bij over de geplande bajonetten wat betreft deze twee trajecten in Raalte. Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Er zullen mensen aanwezig zijn van de gemeente Raalte en Rijkswaterstaat. De bijeenkomst gaat niet over de verkenning (MIRT) N35 Wijthmen-Nijverdal.

De nieuwe situatie in Raalte
Voor zowel Heino Noord als Heino-Raalte gaat het om de aanleg van een bajonetkruising en een parallelweg. Ook worden oversteken en in- en uitritten opgeheven en nieuwe aangelegd voor de nieuwe parallelwegen. Op 17 maart komen de plannen voor deze twee trajecten ter inzage te liggen. Het gaat hier om tijdelijke verkeersveiligheidsmaatregelen en niet over de verkenning N35 Wijthmen-Nijverdal.

De knelpunten in de huidige situatie
De N35 vormt een belangrijke verbinding tussen Regio Zwolle en Twente, maar het karakter van de huidige weg past daar niet bij. Er zijn knelpunten in de verkeersveiligheid ontstaan, die door de toename van het verkeer in de toekomst alleen maar groter worden.

Bijvoorbeeld:

•          Door de drukte op de weg en de snelheid van het verkeer, is het lastig en gevaarlijk om de weg over  te steken.
•          De in- en uitritten van woningen, bedrijven en landbouwpercelen die direct op de weg uitkomen veroorzaken gevaarlijke situaties. Dit is ook het geval bij sommige wegaansluitingen.
•          Enkele bomen staan te dicht op de weg.
•          Men rijdt via de berm van de hoofdrijbaan naar de parallelweg of andersom.

Terinzagelegging
Op 8 maart zijn de ontwerpbestemmingsplannen voor de deeltrajecten Heino Noord en Heino-Raalte, door het College van burgemeester en wethouders vrijgegeven en vanaf 17 maart worden ze voor een periode van zes weken voor zienswijzen ter inzage gelegd. De ontwerpbestemmingsplannen worden aangevuld met andere ontwerpvergunningen

Alle stukken behorende bij de hiervoor genoemde ontwerpbestemmingsplannen, de beschikking, het besluit en de vergunningen, kunnen van 17 maart, 8.30 uur tot en met 27 april 2022, 13.00 uur, worden ingezien in de infohoek van het gemeentehuis. Ook kunt u de besluiten digitaal bekijken op de website van de gemeente Raalte:
https://www.raalte.nl/ontwerpbestemmingsplannen-heino-noord-en-heino-raalte

De ontwerpbestemmingsplannen kunt u digitaal bekijken op:
www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0177.BP20180010-ON01 en www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0177.BP20180011-ON01.

Het ontwerpverkeersbesluit is digitaal te raadplegen op de website: www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.

Meer informatie
Meer informatie over het project en een overzicht van alle maatregelen per deeltraject staan op www.n35wijthmennijverdal.nl. Heeft u vragen, stuur ons een mail n35wijhmen-nijverdal@rws.nl.

Met vriendelijke groet,
Tom Zee
Omgevingsmanager

Cookie-instellingen