Nieuwsbrief april 2021

16-04-2021 1473 keer bekeken

Aanpak verbetering verkeersveiligheid gedeelten van N35 Wijthmen - Nijverdal

Een meerderheid van de betrokken bestuurders van het project Verkeersveiligheid N35 Wijthmen-Nijverdal heeft besloten welke van de geplande verkeersmaatregelen op dit deel van de N35 op korte termijn doorgang vinden. Dit besluit was nodig, na een akkoord tussen Rijk en de provincie Overijssel vorig jaar om de N35 groter aan te pakken.

Keuze maken

De eerder geplande verkeersveiligheidsmaatregelen binnen het project N35 Wijthmen-Nijverdal zijn daarom nog eens tegen het licht gehouden. Sommige kunnen nog wel, andere zijn niet meer zinnig. Na onderzoek hebben de meeste bestuurders gekozen voor een pakket maatregelen dat vanuit het oogpunt van kosten als veiligheidswinst nog verstandig is om uit te voeren.

Heino

In Heino-noord en Heino-Raalte zijn er bijvoorbeeld genoeg redenen om door te gaan met de geplande aanpak. Hier worden volgens planning oversteken en aansluitingen opgeheven en in plaats daarvan komen er bajonetkruispunten met meer ruimte voor opstellen van fietsers en afslaand verkeer. Ook komt er een nieuw stuk parallelweg.

Mariënheem

De oorspronkelijke maatregelen ten westen en oosten van Mariënheem vallen af. Hier stond ook de aanleg van twee bajonetkruispunten met meer ruimte gepland, maar het was niet zinnig om dit nog te doen. Ook in het licht van de studie naar een rondweg. De verkeerveiligheid in Mariënheem zal op de korte termijn met kleinschaliger, tijdelijke maatregelen worden verbeterd. 

Overige knelpunten aanpakken

Rijkswaterstaat gaat de komende maanden samen met de regio onderzoeken waar nog meer maatregelen kunnen bijdragen aan de verkeersveiligheid op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal. Zo zal er ook gesproken worden over de situatie bij Haarle. Verwacht wordt dat de bestuurders voor de zomer nog een besluit daarover kunnen nemen. 

Planning

De planning voor de aanleg van de reeds geplande kruispunten in Heino-Noord en Heino-Raalte is als volgt:

2021 Bestemmingsplannen ter inzage
2022 Voorbereiding uitvoering en selectie aannemer
2023 Realisatie (met mogelijke uitloop naar 2024)

Gezamenlijke aanpak

Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en de gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen, werken in dit project samen om de verkeersveiligheid op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal te verbeteren. Daarnaast zijn de leefbaarheid en doorstroming in de omgeving belangrijke aandachtspunten. Rijkswaterstaat en de gemeenten voeren de maatregelen uit.

Meer informatie?

Meer informatie over het project en een overzicht van alle maatregelen per deeltraject staan op www.n35wijthmennijverdal.nl. Heeft u vragen, stuur ons een mail n35wijhmen-nijverdal@rws.nl

Met vriendelijke groet,

Fred Tank

Cookie-instellingen