Nieuwsbrief december 2019

02-12-2019 4436 keer bekeken

Planning

Iedereen heeft inmiddels wel in de media gehoord of gelezen over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). In de vorige nieuwsbrief meldde omgevingsmanager Fred Tank al dat de voorbereiding van het project als gevolg van de stikstofuitspraak meer tijd vergt. Hoeveel meer tijd precies, is nog niet duidelijk. Fred Tank: ‘De minister heeft de gevolgen van de PAS uitspraak voor de verschillende projecten van Rijkswaterstaat in een brief aan de kamer beschreven. Voor een aantal projecten – waaronder Wijthmen-Nijverdal - is gemeld dat dat er nog nader bepaald moet worden welke gevolgen het stikstofvraagstuk precies heeft voor de voortgang en planning’.

‘U zult begrijpen dat wij vanuit het project niet kunnen zeggen wat dat precies betekent, hoe graag we dat ook zouden willen. Intussen gaan we door met de voorbereidingen, zodat we direct aan de slag kunnen zodra er meer duidelijk is. Zodra er meer bekend is, laten we u dat direct weten.’  

Nieuwe kaarten in voorbereiding

Achter de schermen is veel werk verzet om de puntjes op de i te zetten voor de ontwerpen. Binnenkort staan de nieuwe kaarten op de website van het project en u kunt ze bekijken op het inloopmoment op 29 januari.  Bij het verschijnen van deze Nieuwsbrief was dat jammer genoeg nog niet mogelijk.

Inloopmoment: 29 januari 2020

We zijn ons ervan bewust dat we met een aantal van u al een tijd geen persoonlijk contact hebben gehad. Graag ontmoeten we u weer op woensdag 29 januari van 16.00 tot 20.00 uur in het gemeentehuis van Raalte.  U bent dan van harte welkom om de definitieve kaarten te bekijken. Ook beantwoorden we de vragen die u heeft over het project. We hopen dat we u op 29 januari ook meer kunnen vertellen over de planning, maar zoals u gelezen heeft ligt dit buiten onze controle. Op onze website vindt u wel algemene informatie over de procedure.

In het nieuwe jaar ontvangt u de uitnodiging voor deze avond.

Input van bewoners

Het jaar 2017 is er veelvuldig contact geweest met bewoners, uit bijvoorbeeld Mariënheem. Gerard Nij Bijvank vertelt daarover: ‘Inderdaad zijn er bijeenkomsten en werksessies geweest en hebben we samen met RWS, de provincie en de gemeenten het plan uitgewerkt. We waren blij met het besluit dat er twee bajonetkruisingen zouden worden aangelegd. Die gaan er zeker voor zorgen dat auto’s, fietsers en het landbouwverkeer makkelijker de weg op kunnen of over kunnen steken. Niet alleen makkelijker maar vooral veiliger.  Veiligheid staat voorop bij Gerard Nij Bijvank als voorzitter van de verkeerscommissie, onderdeel van Plaatselijk Belang Mariënheem. ‘We hadden verwacht dat het in 2020 al aangelegd zou worden, maar dat gaat helaas niet lukken. Wij vonden dat het wel lang stil bleef en hebben aan de bel getrokken. Het bleek dat er achter de schermen wel degelijk hard gewerkt wordt maar dat daar, in onze ogen, niet genoeg over gecommuniceerd werd. Dat signaal is opgepakt. We hebben nu met de andere dorpsbelangenverenigingen elk kwartaal overleg met RWS en de gemeenten. Goed om te horen dat het inloopmoment op 29 januari in elk geval doorgaat, ook al is dan misschien de planning nog niet duidelijk door de PAS regeling. Straks gedurende de uitvoering zullen wij zeker het proces blijven volgen en signalen uit de omgeving doorgeven’.

Kavelruilcommissie

Voor veel agrariërs is de N35 in de huidige situatie een barrière. In de toekomst wordt de situatie veiliger, maar voor agrariërs niet altijd efficiënter omdat een aantal overgangen wordt opgeheven. Door middel van kavelruil is het mogelijk om huis- en veldkavels van dezelfde eigenaar aan één kant van de weg te leggen. Dit draagt bij aan een efficiëntere bedrijfsvoering. Een Kavelruilcommissie die in opdracht van de gemeente Raalte werkt begeleidt dit gebiedsproces. Zij geven een nieuwsbrief uit met veel nuttige informatie. Als u die wilt ontvangen kan dat door een mail te sturen naar: kavelruilN35@pratensis.nl .  Voor vragen kunt u ook contact opnemen met Gerko Hopster, tel. 06-4240 6666, email gerko.hopster@pratensis.nl

Tot in het nieuwe jaar

Het is nog een beetje vroeg om u al een fijne kerst en een goed nieuwjaar te wensen. Vandaar een inspirerende  spreuk: goede communicatie is als dat wat je denkt, doet en zegt in harmonie is. Als projectteam vinden wij dit een mooie ambitie waarvoor we ook in 2020 ons best doen.

Cookie-instellingen