Nieuwsbrief oktober 2019

04-10-2019 6150 keer bekeken

In deze nieuwsbrief leest u de laatste stand van zaken rondom de verbetering van de verkeersveiligheid op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal. Afgelopen periode is gewerkt aan de detailuitwerking van de plannen. We zijn nu in de laatste fase van de afronding van de definitieve ontwerpen en alles voor de bestemmingsplanprocedures is voorbereid. Helaas hebben ook wij te maken met de PAS (Programma Aanpak Stikstof). Wat het precies voor ons project betekent, wordt nu onderzocht. Maar dat het voor vertraging zorgt dat is zeker. We houden u op de hoogte.


Fred Tank, omgevingsmanager RWS

“De afgelopen periode is het in de berichtgeving rondom de N35 stil geweest, vooral ook omdat er vanuit het project weinig nieuwe ontwikkelingen waren. Dat wil niet zeggen dat het project stil heeft gelegen. Integendeel: we hebben al die tijd met elkaar hard gewerkt  om de puntjes op de i te zetten voor de definitieve ontwerpen. Ook is er door iedereen veel werk verzet voor de bestemmingsplannen en vergunningen. Ik ben blij dat dit proces nu bijna is afgerond. Omdat we vooral achter de schermen bezig waren, was er dus niet zo veel nieuws te melden de afgelopen tijd. Persoonlijk vind ik het jammer we nu niet verder kunnen door de uitspraak van Raad van State over de stikstof. Hopelijk duurt dit niet te lang. Als u vragen heeft kunt u altijd contact met mij opnemen via n35wijthmen-nijverdal@rws.nl of langskomen op het inloopmoment dat we in november organiseren.”

Plannen definitief

De afgelopen jaren is samen met bewoners in de omgeving veel tijd en energie gestoken in het uitwerken van de maatregelen om de verkeersveiligheid op de N35 te verbeteren. Door de bijdragen van de bewoners zijn de oorspronkelijke plannen aangepast. Na de besluiten van de bestuurders van Overijssel, Rijkswaterstaat en de gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen over welke plannen worden gerealiseerd, is gewerkt aan de detailuitwerking van de plannen en de voorbereiding van de bestemmingsplannen en vergunningen. Daarbij kijken we bij voorbeeld naar de bomen, kabels en leidingen. Dit gebeurt achter de schermen omdat alle input in de omgeving al is verzameld.  Het vraagt wat meer tijd dan gedacht. We verwachten dat informatie over de definitieve plannen half november beschikbaar is.

Planning

Volgens de oorspronkelijke planning zouden de bestemmingsplannen samen met de vergunningen in het najaar ter inzage gelegd worden, maar dit wordt uitgesteld. Iedereen heeft inmiddels wel in de media gehoord of gelezen over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De stikstofuitspraak van de Raad van State betekent dat het traject van vergunningverlening ingewikkelder is geworden en meer tijd vergt. We zijn aan het onderzoeken wat de aanpak in het project ten aanzien van stikstof is. Als de uitkomsten daarvan bekend zijn, kunnen we bepalen wanneer de plannen ter inzage gaan.
Hoe lang dit gaat duren is nu nog niet bekend. Natuurlijk laten we het u weten als we meer weten.

Inloopmoment

Zodra we de definitieve ontwerpen hebben organiseren we een inloopmoment om zaken toe te lichten, uw vragen te beantwoorden en vooral u weer te ontmoeten. Zoals het er nu uitziet zal dit de tweede helft van november zijn. U krijgt een uitnodiging.

Cookie-instellingen