Snelheid omlaag, veiligheid omhoog bij Mariënheem oost en west

21-03-2019 4574 keer bekeken

Om de N35 veiliger te maken, leggen we op verschillende plaatsen bajonetkruispunten aan. Bij de bajonetkruispunten op deeltrajecten Mariënheem oost en west wordt de snelheid verlaagd van 80 naar 50 kilometer per uur. Mede op advies van omwonenden.

Omgevingsmanager Jan Mulder: “Tijdens gesprekken met bewoners kwam al snel naar voren dat zij het gevaarlijk vinden om bij Oost- en West-Mariënheem over te steken. Zij stelden daarom voor hier de snelheid te verlagen naar 50 kilometer per uur.” Rijkswaterstaat en ingenieursbureau Arcadis onderzochten de mogelijkheden voor deze aanpassing op de ontwerpen van de bajonetkruispunten. Verkeersadviseur Linda Kwakkel: “Op beide punten steken veel mensen over. De bajonetkruispunten liggen bovendien aan het begin en einde van de bebouwing van Mariënheem.  Je ziet het dorp al voor je liggen. Het is logisch om op deze punten een overgang te maken van een 80 kilometerweg naar de bebouwde kom, waardoor het verkeer al 50 kilometer per uur rijdt voordat ze Mariënheem binnenrijden.”

Extra maatregelen
Verdere aanpassingen in het ontwerp van de bajonetkruispunten moeten automobilisten stimuleren hun snelheid te minderen. Verkeersadviseur Linda Kwakkel legt uit: “Om het vanzelfsprekend te laten aanvoelen hier gas terug te nemen, voorziet het ontwerp in maatregelen, zoals het plaatsen van snelheid remmende lijnen op de weg en de snelheidsindicator. Die laatste is het bord waarop je ziet hoe hard je rijdt. Daarbij gaan we trottoirbanden langs de weg aanbrengen, zodat bestuurders er meer van doordrongen zijn dat ze een woonwijk naderen.”

Snelheid op de overige bajonetkruisingen
Waarom wordt de snelheid op de twee andere bajonetkruisingen in het landelijk gebied rondom Heino eigenlijk niet verlaagd? Linda: “Daar hebben we , met een team van deskundigen,  ook naar gekeken. We kwamen tot de conclusie dat dit op deze punten eerder een gevaarlijkere dan veiligere situatie oplevert. Omdat deze bajonetkruispunten komen te liggen op een doorgaande weg in het landelijk gebied, zijn bestuurders niet ingesteld op 50 kilometer per uur. Bovendien zie je als het bajonetkruispunt nadert al het einde 50km/u bord na het kruispunt.  Sommige mensen zullen dan denken: ‘Voor dat kleine stukje ga ik niet afremmen.’ Anderen doen dat wel. Mensen die oversteken kunnen vervolgens door de verschillen in snelheid moeilijk inschatten hoe hard het doorgaande verkeer rijdt. Kortom: het is op deze plekken veiliger een gelijke snelheid op  het bajonetkruispunt te hebben, dan weten mensen waar ze aan toe zijn.” Komende tijd worden de ontwerpen voor de bajonetkruispunten aangepast. De verwachting is dat de ontwerpen dit voorjaar definitief zijn.

Heel blij mee
Gerard Nij Bijvank is voorzitter van de verkeerscommissie van Plaatselijk Belang Mariënheem. Deze commissie heeft zich hard gemaakt voor de bajonetkruisingen in Mariënheem oost en west en de snelheidsaanpassingen hier. ‘Wij zijn natuurlijk heel blij dat er is geluisterd naar onze ideeën. Ik verwacht dat het met deze aanpassingen een stuk veiliger wordt bij Mariënheem. En daar is het ons natuurlijk allemaal om te doen!’

Cookie-instellingen