Onderzoeksresultaten Haarle toegelicht

14-11-2018 5662 keer bekeken

Vorig jaar gaven de bestuurders van Provincie Overijssel, Rijkswaterstaat, Raalte, Hellendoorn en Dalfsen de opdracht om de plannen van Plaatselijk Belang Haarle uit te werken tot een voorlopig ontwerp en onderzoek te doen naar de verkeerseffecten en uitvoerbaarheid ervan. Het idee was om het kruispunt Stationsweg te beveiligen met verkeerslichten en om het kruispunt Tunnelweg om te vormen tot een bajonetkruising. Deze plannen voor Haarle zijn de afgelopen tijd onder de loep genomen door ingenieursbureau Arcadis. Wat is het resultaat van die onderzoeken en wat gebeurt er nu?

Verkeerslichten geen optie
Omgevingsmanager Jan Mulder van Arcadis was betrokken bij het onderzoek naar de plannen. Onlangs werden hiervan de uitkomsten gepresenteerd. Jan: ‘Uit de onderzoeken blijkt dat met name de oplossing voor kruispunt Stationsweg, een kruispunt met verkeerslichten, niet gaat voldoen. Dit deel van de weg is al druk en wordt in de toekomst nog drukker blijkt uit onze berekeningen. De verkeersmodellen laten zien dat de verkeerslichten op de Stationsweg in de praktijk dan zo lang op rood zullen staan, dat mensen zelf manieren gaan zoeken om over te steken of sluipwegen gaan zoeken. Dat is natuurlijk niet wenselijk. Op verzoek van de bestuurders hebben we ook een aantal alternatieve oplossingen tegen het licht gehouden, zoals een kruispunt met meer opstelstroken en de mogelijkheden van een ongelijkvloerse sluiting. Deze alternatieven hebben echter allemaal nadelen. Ze zijn te duur, zijn moeilijk in te passen zonder bestaande bebouwing te raken of ze lossen het oorspronkelijke probleem niet op.’

Huidige kruispunt Tunnelweg is veiliger
En hoe staat het met de plannen voor het kruispunt Tunnelweg? Jan licht toe: ‘Voor dit kruispunt geldt dat de bestaande inrichting met verkeerslichten veiliger is dan een bajonetkruising. Dit geldt vooral voor fietsverkeer en lokaal verkeer. Ook dit kruispunt zal de toename van het verkeer niet aankunnen. Wil je dat oplossen, dan zijn er extra opstelstroken nodig. Met extra kosten en uitdagingen voor de inpassing tot gevolg.’

Vervolgonderzoek en nieuw initiatief
Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten hebben de bestuurders besloten om de kruispunten in Haarle niet aan te passen, zoals was voorgesteld. Wethouder Jelle Beintema van de gemeente Hellendoorn: ‘We zijn teleurgesteld over het besluit, omdat we minder kunnen betekenen voor de inwoners in Haarle dan we willen. We gaan samen met Plaatselijk Belang Haarle bekijken wat wel mogelijk is om de fietsoversteek veiliger te maken. En we gaan kijken wat we kunnen doen bij Tunnelweg en Stationsweg. De gemeenteraad van Hellendoorn heeft daarover ook een motie aangenomen. Ik ben content met het nieuwe initiatief dat we samen met de provincie gaan oppakken buiten het project N35 Wijthmen-Nijverdal. Het onderzoek gaat over een oplossing die wél bijdraagt aan zowel de verkeersveiligheid als de doorstroming voor de N35 tussen Nijverdal en de grens met de gemeente Raalte.’

Op deze pagina vindt u de resultaten van het onderzoek  van Arcadis.

Cookie-instellingen