21 november 2018: informatieavond N35 deeltraject Haarle

14-11-2018 5227 keer bekeken

Op woensdag 21 november is er een informatiebijeenkomst over de N35 (deel vanaf de gemeentegrens met Raalte tot de Salland-Twentetunnel).

Wat voorafging
Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en de gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen werken samen aan maatregelen om de verkeersveiligheid op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal te verbeteren. Op 3 oktober 2018 hebben bestuurders van deze organisaties besluiten genomen over een aantal maatregelen. Op het deeltraject Haarle is door de bestuurlijke begeleidingsgroep (BBG) N35 Wijthmen-Nijverdal besloten dat de voorgestelde varianten bij kruispunten Haarle niet zullen worden uitgevoerd, omdat er diverse belemmeringen zijn.

De Provincie Overijssel en de gemeente Hellendoorn hebben het initiatief genomen buiten het verkeersveiligheidsproject N35 Wijthmen-Nijverdal een onderzoek uit te voeren naar het wegvak N35 vanaf de grens met de gemeente Raalte tot de Salland-Twentetunnel, om inzichtelijk te maken wat de beste aanpak is voor dat wegdeel, rekening houdend met de nieuwe verkeersanalyse en de in de toekomst gewenste marsroute N35.

Informatieavond
Op deze informatieavond verzorgt Arcadis namens het project N35Wijthmen-Nijverdal een presentatie over het afgelopen onderzoek naar verkeersveiligheidsmaatregelen op de kruispunten bij Haarle. Zij geven een toelichting op de onderzoeksresultaten over de effecten van de beoogde maatregelen op de verkeersveiligheid en de doorstroming. De gemeente Hellendoorn geeft een toelichting op het besluit van de BBG en op het onderzoek dat provincie en gemeente samen gaan doen naar het wegvak van de N35 tussen gemeentegrens met Raalte tot de Salland-Twentetunnel.

Wat?              Informatieavond deeltraject Haarle
Wanneer?    Woensdag 21 november, tussen 19.30 uur en 21.00 uur
Waar?            Sportorant in Haarle, Veldkampsweide 1, 7448 RB

 

Cookie-instellingen