Adviseurs grondverwerving aan het woord: “Het is altijd maatwerk”

04-10-2018 2502 keer bekeken

Om de verkeersveiligheid op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal te verbeteren, passen we de weg aan. Voor die aanpassingen moet Rijkswaterstaat ook gronden langs het traject aankopen. Dat is het werk van adviseurs grondverwerving Fokeliene van Zwol en Ronald Kempers. Hoe gaan ze te werk en wat houdt de grondverwerving precies in? Het aankopen van grond kent een aantal stappen. Het begint met het vaststellen van het zogenoemde ruimtebeslag en er moet bekend zijn hoeveel vierkante meter de aannemer nodig heeft voor het werk. ‘Zodra dat duidelijk is, gaan wij op bezoek bij de eigenaren van die grond’, vertelt Fokeliene. ‘We leggen uit wie we zijn en hoe het proces verder gaat.’

Altijd maatwerk
Wanneer de eigenaar (een deel van) zijn grond wil verkopen, dan vindt er een taxatie plaats. Ronald: ‘Het beeld dat wij op de stoep staan en vragen: “Wat wilt u voor uw land hebben?”, is niet de realiteit. Een  externe commissie adviseert Rijkswaterstaat over de aan te bieden schadeloosstelling. Deze commissie weegt een groot aantal factoren mee. Hoe ligt de grond erbij? Wat is de bestemming en voor welke bedragen is grond in het verleden aangekocht? Het is altijd maatwerk.’ 

Niet verkopen
Wat gebeurt er als een eigenaar niet wil verkopen? Fokeliene: ‘Laat ik vooropstellen dat we er altijd naar streven er samen met de eigenaar uit te komen. Daar doen we onze uiterste best voor. Maar als het echt niet anders kan, dan start de onteigeningsprocedure.’ Bij de onteigeningsprocedure bepaalt  uiteindelijk de onteigeningsrechter de hoogte van de schadeloosstelling. ‘Het is een tijdrovende en vaak emotionele  procedure die we dus liever niet voeren.’

 

Cookie-instellingen