Raalte (hectometer 18.5 - 21.5)


 

Op dit deeltraject hebben we te maken met een aantal problemen voor de verkeersveiligheid en bereikbaarheid met een relatief hoog aantal ernstige ongevallen. Het is lastig en gevaarlijk om de weg over te steken. Bovendien gaat de parallelweg bij hectometerpaal 18,7 aan de zuidwestkant over in een fietspad en moet het landbouwverkeer vanaf de Knapenveldsweg  tot kruispunt Bos (ook bekend als Knooppunt Raalte) over de N35.

Op het traject is een aantal veiligheidsmaatregelen al uitgevoerd:

  • aanleg van een rijbaanscheiding in de buurt van het tankstation/ kruispunt Bos (hm 19,1)
  • een filewaarschuwingssysteem bij kruispunt Bos
  • een filewaarschuwingssysteem bij Veldhoen

Eerste uitwerking plan provincie

De provincie en de gemeente Raalte zouden graag een ongelijkvloerse oplossing voor weg en spoor zien. De financiering van zo’n oplossing past echter niet binnen het huidige projectbudget. Daarom verkent de provincie, los van het project N35 Wijthmen-Nijverdal, de mogelijkheden voor een ongelijkvloerse oplossing bij kruispunt Bos. Dit gebeurt in samenspraak met de gemeente Raalte. Op de website van de provincie leest u meer hierover.