Mariënheem west (hectometer 21.5 - 24.0)

Plaatselijk Belang Mariënheem is zeer actief geweest en heeft bijgedragen aan de oplossing met het bajonetkruispunt. Ook kwamtijdens de bijeenkomsten aan de orde dat men de snelheid op het nieuwe kruispunt graag verlaagd zag. De vraag werd ook gesteld of er veilige oversteekmogelijkheden voor fietsers konden komen. Een ander punt dat ingebracht was aandacht voor automobilisten die op de parallelweg de basis school naderen. Dit is verwerkt in het ontwerp.

De maatregelen:

  • De nieuwe parallelweg ten noorden van de N35 moet gevaarlijke situaties voorkomen omdat auto’s via de in- en uitritten  niet meer de N35 oversteken.
  • Een nieuw (bajonet kruispunt wordt aangelegd ten westen van de kom van Mariënheem.
  • Het opheffen van een aantal in-uitritten.
  • De aansluiting van de Schoonhetenseweg op de N35 wordt opgeheven. Het blijft mogelijk om via de Schoonhetenseweg de parallelweg op te rijden.
  • Bij het nieuwe kruispunt gaat de snelheid van 80 naar 50 km per uur.

 

Linda Kwakkel, verkeersadviseur RWS over Mariënheem West en  Mariënheem Oost: bij een aantal punten steken veel mensen over. De kruispunten liggen aan het begin en aan het eind van de bebouwing. Je ziet het dorp al voor je liggen. Het is logisch om op deze punten de snelheid te verlagen zodat het verkeer al 50 km rijdt voordat ze Mariënheem binnen rijden”.

Documenten deeltraject Mariënheem west downloaden