Mariënheem oost (hectometer 24.0 - 27.0)

Voor dit deel van de N35 is Plaatselijk Belang Mariënheem zeer actief betrokken geweest bij het opstellen van de plannen. De oplossing met het bajonetkruispunt is aangedragen door hen. Andere aangedragen wensen zijn: ervoor zorgen dat men niet via de berm de parallelweg op kan rijden om de file te omzeilen, alle gronden goed bereikbaar via de parallelwegen, bestaande wandelroute van de Keizerveldweg naar de Kroepeweg behouden en een snelheidsverlaging op het  nieuwe (bajonet-) kruispunt.

De maatregelen

  • Aanleg noordelijke parallelweg (sluit aan op Keizersveldweg)
  • Nieuw (bajonet-) kruispunt
  • Aansluiting van Keizersveldweg op de N35 komt te vervallen
  • Het opheffen van een aantal in- en uitritten

De effecten van het aansluiten van Het Fiester op het nieuwe kruispunt zijn door de gemeente onderzocht en verkeerskundig mogelijk gebleken. De gemeente pakt dit verder op.

Documenten Mariënheem oost downloaden