Heino noord (hectometer 10.2 - 12.8)

Tijdens de participatiebijeenkomsten in 2016 bleken een aantal nadelen aan het oorspronkelijke plan: aantasting van het beschermde landgoed en natuurgebied, het grote areaal aan grond dat verworven moet worden en de hoge aanlegkosten. Op basis daarvan zijn een aantal alternatieve maatregelen ontwikkeld waaronder de maatregel waardoor een aantal in- en uitritten is gebundeld tot een veilige aansluiting: een kruispunt in combinatie met een (korte) parallelweg aan de noord-oostzijde van de N35. De aansluiting ter plaatse van het restaurant Peter Pan wordt opgeheven en in plaats daarvan kan gebruikt worden gemaakt van het kruispunt dat direct te noorden van het restaurant is gepland.

Op basis van de participatiebijeenkomsten in 2017 is het kruispunt aangepast tot een bajonetkruispunt.        

Maatregelen

  • Aanleg  (bajonet)kruispunt ter hoogte van het voormalige restaurant Peter Pan
  • Nieuwe oostelijke parallelweg die aansluit op het nieuw aan te leggen kruispunt
  • Het opheffen van een aantal in- en uitritten

 

 

Documenten deeltraject Heino noord downloaden