Heino - Raalte (hectometer 15.5 - 18.5)

Tijdens de verschillende participatiesessies in het gebied zijn de oorspronkelijke plannen besproken. Er is waardevolle input verzameld over de lokale verkeersbewegingen, het verkeer dat via de berm de parallelweg oprijdt om de file bij knooppunt Bos te omzeilen of over de scherpe bochten in de parallelweg rondom Jan Steen in combinatie met de beplanting die dicht op de weg staat.

De maatregelen

  • De constructie van een bajonetkruispunt ter hoogte van landgoed ’t Reelaer
  • De aanleg van een nieuw stuk parallelweg aan de noordzijde die via een nieuw aan te leggen kruispunt aansluit op de N35 zorgt voor een veiligere situatie.
  • Het opheffen van een aantal in- en uitritten. .
  • Het opheffen van de directe aansluiting vanaf de N35 naar restaurant Jan Steen. Het restaurant blijft bereikbaar via de parallelweg.

 

Visualisatie maatregel ter hoogte van restaurant Jan Steen

Visualisatie maatregel ter hoogte van Manege 't Reelaer

Voorlopige ontwerpen deeltraject Heino-Raalte downloaden